صفحۀ اصلی » آثار » سلفی گری و وهابیت(تبارشناسی)
 فرقه ضاله وهابیت بدعتی است نه تنها با شیعیان که با تمامی مسلمانان اختلاف اساسی دارد. کتاب حاضر نخستین جلد از مجموعه سلفی گری و وهابیت است که با مفهوم شناسی سلفی گری ،مبانی و رابطه و وهابیت با آن، به بررسی تاریخ و تبار شناسی و وهابیت می پردازد. کتاب حاضر بر اساس کعیار های آموزشی تدوین و برای اهداف آموزشی قابل استفاده است. همچنین، جلد دوم کتاب به موضوع « نفد و بررسی مبانی کلامی و شبهه شناسی» اختصاص یافته است. 
IMG_20141017_203536_resized

 

یک دیدگاه بگزارید


  • کتاب ها

    <width= width= width= width= width= width= width= width= width= width=