صفحۀ اصلی » آثار » بیداری اسلامی
0001امروز ندای پیامبر رحمت، رساتر از همیشه به گوش می رسد و دعوت به عدالت و آزادگی و رستگاری است، با طنین بیشتری شنیده می شود. پاره های شب سیاه استکبار و ظلم و خود کامگی از سویی و جهل و خرافه و فریب از سوی دیگر بشر را بیش از گذشته،نیازمند نور رستگاری و تشنه عدل و صلح و بردباری کرده است. امروز ندای ملکوتی «تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم الا تعبد الا الله … » که خداوندان رد زور و زر  و صف آرایی در برابر ستم و ستمگر است، گوش و دل اسیران و ستمدیدگان را بیش از همیشه مینوازد، و مژده «ان الله علی نصرهم لقدیر» به آنان دلگرمی و امید می بخشد.
نخستین مخاطب این الهام خدایی ملت های مسلمانند. بیداری اسلامی، شرق و غرب جهان اسلام را به جنب و جوش آورده و احساس و هویت و شخصیت را در آنان باز آفریده است.
 
    (سخنان مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای به حجاج بیت الله الحرام ۱۳۸۰/۱۲/۱)

یک دیدگاه بگزارید


  • کتاب ها

    <width= width= width= width= width= width= width= width= width= width=