صفحۀ اصلی » آثار » از اوج تا فرود

موضوع : اسلام – تاریخ – اطلسها , امویان – تاریخ

77C26058

 

“تحقیق حاضر درباره یکی از مقاطع حساس تاریخ اسلام یعنی ((عصر اموی)) است که با نگاهی به مظاهر اجتماعی، رسوم و عادت‌های خلفا، اشراف و زندگی مردم عادی شکل گرفته است .پژوهنده در این اثر بر منابع کهن و اصیل اسلامی تکیه کرده و به دیدگاه‌های مورخان و مستشرقان معاصر نیز نظر داشته است .مخاطبان، مباحث کتاب رابا این موضوعات پی می‌گیرند : ((نظام خانواده در عصر اموی))، ((طبقات جامعه))، ((زندگی اجتماعی)) و ((جایگاه زن عرب

یک دیدگاه بگزارید


  • کتاب ها

    <width= width= width= width= width= width= width= width= width= width=